Zamówienia o wartości powyżej 130 000 PLN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PZ.4.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

2021-10-11

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu
osobowego typu BUS

Numer referencyjny: PZ.4.2021

Termin składania ofert: 2021-10-22 11:00

Miejsce składania ofert: Miniportal

Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-20

PZ.5.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

2021-09-29

Opera na Zamku w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne na dostawy pn.:

Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych (Numer referencyjny: PZ.5.2021),

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Główny kod CPV 31000000 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych, z podziałem na części.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29/09/2021 pod numerem 2021/S 189-491123 / PZ.5.2021 

Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty postępowania są dostępne na stronie internetowej Opery na Zamku w Szczecinie http://www.bip.opera.szczecin.pl/

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem w miniPortalu do dnia 29/10/2021 do godz. 11:00.

PZ.3.2021 Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

2021-08-13

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr postępowania: PZ.3.2021

Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

 

 

Czytaj więcej o: PZ.3.2021 Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:o
Data utworzenia:2020-10-16
Data publikacji:2020-10-16
Osoba sporządzająca dokument:o
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1705