Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PZ.4.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu
osobowego typu BUS

Numer referencyjny: PZ.4.2021

Termin składania ofert: 2021-10-22 11:00

Miejsce składania ofert: Miniportal

Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-20

11 października 2021
Czytaj więcej o: PZ.4.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

PZ.5.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

Opera na Zamku w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne na dostawy pn.:

Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych (Numer referencyjny: PZ.5.2021),

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Główny kod CPV 31000000 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych, z podziałem na części.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29/09/2021 pod numerem 2021/S 189-491123 / PZ.5.2021 

Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty postępowania są dostępne na stronie internetowej Opery na Zamku w Szczecinie http://www.bip.opera.szczecin.pl/

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem w miniPortalu do dnia 29/10/2021 do godz. 11:00.

29 września 2021
Czytaj więcej o: PZ.5.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok

6 września 2021
Czytaj więcej o: Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok