PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2023

Zapraszamy do udziału w postepowaniu: „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, w szczególności w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na stronie internetowej https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Izabela Szcześniak
Data utworzenia:2023-01-26
Data publikacji:2023-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Szcześniak
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Sałdan
Liczba odwiedzin:590