Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PZ.2.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

Opery na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr postępowania: PZ.2.2021

Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy (wariant I)

Rodzaj zamówienia: dostawy

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem MiniPortalu do dnia 05.07.2021 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi : 05.07.2021r., godz. 12:00

18 czerwca 2021
Czytaj więcej o: PZ.2.2021_Dostawa dla Opery na Zamku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego typu BUS

PZ.1.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NR POSTĘPOWANIA: PZ.1.2021

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWY

PODSTAWA PRAWNA - art. 129 UST. 1 PKT 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

Składanie ofert:  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia 08.06.2021 godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2021 o godz. 12:00.

Decyzją Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie z dnia 2.czerwca 2021 r. został zmieniony termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert:  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia 18.06.2021 godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2021 o godz. 12:00.

12 maja 2021
Czytaj więcej o: PZ.1.2021_Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

ZP/228/2020 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2021 roku

Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2021 roku

Termin składania ofert 21.12.2020

11 grudnia 2020
Czytaj więcej o: ZP/228/2020 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2021 roku