Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PZ.7.2021 Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

Nr postępowania: PZ.7.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: dostawy

Zamówienie jest finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 oraz z dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego a dotyczy projektu Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 13.12.2021 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2021 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

10.12.2021

Zmiana pkt 1 SWZ zgodnie z załączonym dokumentem.

13.12.2021

Opublikowano informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.12.2021

Opublikowano informację z otwarcia ofert.

30.12.2021

Opublikowano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4).

 

17 listopada 2021
Czytaj więcej o: PZ.7.2021 Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych

PZ.6.2021 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

„Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku”

Nr postępowania: PZ/6/2021

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 30.11.2021 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2021 r. o godz. 12:00

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

 30.11.2021

Opublikowano "INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA"

 30.11.2021

Opublikowano Informację z otwarcia ofert.

10.12.2021

Opublikowano informację o unieważnieniu części III postępowania.

 13.01.2022

Opublikowano informację o unieważnieniu części I postępowania.

 14.01.2022

Opublikowano informację o unieważnieniu części II postępowania.

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: PZ.6.2021 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku

Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok

6 września 2021
Czytaj więcej o: Bilans, rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 rok