Biuletyn Informacji Publicznej - Opera na Zamku w Szczecinie

Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku

5 października 2023

Opera na Zamku w Szczecinie

Zaprasza do udziału w postępowaniu

dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Nr postępowania: PZ/2/2023

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2024 roku”

Postępowanie oraz dokumenty są dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8d4ea6c5-62a2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Opera na Zamku w Szczecinie
Data utworzenia:2023-10-05
Data publikacji:2023-10-05
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Marcinkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Szcześniak
Liczba odwiedzin:456